ספורט ואיכות הסביבה

הקשר בין ספורט לאיכות הסביבה
 
איכות הסביבה איננה יודעת גבולות, הפגיעה בה או השמירה עליה הן בעלות השפעה גלובלית ומקומית כאחד ובסופו של דבר היא משפיעה על כל אחד ואחד מאתנו בחיי היום יום מבלי להתחשב בגבולות ובהרגלי התרבויות, הדת והשפות שבנינו.
 
בעקבות ועידת "כדור הארץ" אשר התקיימה בריו דה ז'נרו בשנת 1992 עלתה מודעות תושבי כדור הארץ לבעיות איכות הסביבה ומדינות רבות החלו לנקוט ב"מדיניות אקולוגית" כדי לצמצם ואולי אף לתקן נזקים שנגרמו בעבר ולמנוע נזקים בעתיד.
 
התנועה האולימפית מתוך הכרה בחשיבות המכרעת שיש לשמירה על איכות הסביבה על עתיד האנושות ובכלל זה כמובן על התפתחות הספורט הכירה במהלך קונגרס האחדות קונגרס יובל המאה של הוועד האולימפי - שהתקיים בשנת 1994 בפריז בחשיבות הסביבה ובפיתוח בר קיימא, הכרה שהובילה להכללה של פיסקה באמנה  האולימפית.
 
ה- IOC הכיר באחריות המיוחדת שלו במונחים של קידום ופיתוח בר קיימא ואשר מתייחסת לסביבה כאל המימד השלישי של האולימפיזם, לצד ספורט ותרבות. לאור כל זאת הוחלט ב- 1995  ליצור את וועדת ספורט ואיכות הסביבה.
 
תפקידה של הוועדה הוא לייעץ למועצת המנהלים של ה- IOC לגבי המדיניות שעל הוועד האולימפי הבינלאומי ולתנועה האולימפית  לאמץ במונחים של שמירה על הסביבה ותמיכה בפיתוח בר קיימא, ודרך חברי הוועד לתמוך בתכניות ובפעילויות ה- IOC בתחום.
 
 
 
המשחקים האולימפיים
 
המשחקים האולימפיים הם בראש וראשונה נוגעים לספורט ובספורטאים אבל בד בבד הם יכולים להביא לתוצאות חשובות שונות בתחום הסביבתי באם הם מתוכננים ומנוהלים בצורה שתקטין את הפגיעה בסביבה.
 
מאז שנות ה- 90 התנועה האולימפית שמה דגש על הסביבה ושמירתה לאורך המחזורים של המשחקים האולימפיים והכירה בחשיבותה: "המשחקים הירוקים". כל עיר המבקשת להתמודד על אירוח המשחקים האולימפיים מתחייבת על שמירת איכות  הסביבה ובתהליך הקמת התשתיות למשחקים ובמהלך המשחקים עצמם.
 
  
אג'נדה 21
 
 
בועידת פסגת כדור הארץ בריו דה ז'נרו בשנת 1992 התקבלה תכנית היישום "אג'נדה "21 המצטטת בין היתר שאנו מחוייבים לאמץ קריטריונים אקולוגיים בספורט – המשמעות היא "חשיבה ירוקה".
 
  • בתכנון ובבניית מתקני ספורט.
  • באירגון ובניהול אירועי ספורט.
  • בבחירתביגוד וציוד ספורט

 

האמנה הירוקה

אירגון הוועדים האולימפיים האירופאים הרחיב את הנאמר ב"אג'נדה 21" שכלל קוד התנהלות והתנהגות.

 
אנשי ספורט מחויבים:
לכבד את הסביבה הטבעית והאורבאנית
לכבד את מתקני הספורט בשימוש הולם וזהיר
לסייע באחזקת מתקנים תקינה
להימנע מצריכה בזבזנית של  מים, אנרגיה ומשאבים נוספים
להימנע מגרימת זיהום והשלכת פסולת
להשתדל לצרוך תחבורה ציבורית או סביבתית
לבחור ביגוד ואביזרי ספורט בעלי אוריינטציה סביבתית
 
ספורטאים מתבקשים להשתמש במעמדם לקדום ערכים סביבתיים:
לתת דוגמא אישית בהתנהגותם במגרש/זירה/אתר התחרות ומחוצה להם
לבחור ולהשתמש בביגוד ואביזרי ספורט בעלי אוריינטציה סביבתית
ליטול חלק בקמפיינים שמטרתם קדום נושאים סביבתיים
להשתמש במתקני ספורט תוך רגישות סביבתית, וכך גם בסביבה
 
צופים בבואם לצפות בתחרויות ספורט מתבקשים:
לכבד את יריביהם: ספורטאים/שחקנים ואוהדים
לא להשחית מתקני ספורט וציוד ספורט
להימנע מהשלכת פסולת
להגיע באמצעי תחבורה ציבוריים או סביבתיים
 
 
ארגוני ספורט מחויבים:
לארגן אירועי ספורט
לארגן ולקדם פעילות ספורטיבית בטבע
להקים ולנהל מתקני ספורט
לנטר את צריכת המים\ האנרגיה ומשאבים נוספים
לקדם ערכים סביבתיים
לבחור ביגוד ואביזרי ספורט בעלי אוריינטציה סביבתית